Zapraszamy
do kontaktu

Biuro

Al. Solidarności 71 /90

00-090 Warszawa

Kontakt

+48 788 955 666 – Marcin

+48 694 212 123 – Jan

+48 609 343 656 – Krzysztof

biuro@khouse.pl

KRAFTHOUSE sp. z o. o.

Al. Solidarności 71 /90

NIP 5252753078

KRS 0000735451

Wpisany do:

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy  5 100 zł