Zapraszamy
do kontaktu

Biuro

Myczków 40B

38-610 Polańczyk

Kontakt

+48 609 343 656 – Krzysztof

biuro@khouse.pl

KRAFTHOUSE sp. z o. o.

Myczków 40B

38-610 Polańczyk

NIP 5252753078

KRS 0000735451

Wpisany do:

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy  5 100 zł