Alteration / extension of historic hotel

Location

Klagenfurt, Austria

Year

2016 – 2017

Area

5 371 m²

Stage

Concept / Building permit 

Autor

arch. Kamil Chmielewski – Chmielewski / Partnerzy

Cooperation

arch. Marcin Nagórski, arch. Jan Piziak, arch. Krzysztof Szal

Przebudowa / Rozbudowa zabytkowego hotelu
Przebudowa / Rozbudowa zabytkowego hotelu